Bernstorff Slot. Foto: Finn Christoffersen

Bernstorff Slots historie

Bernstorff Slot er fra 1765 og en af de tidligste nyklassicistiske bygninger i Danmark.

Slottet med den karakteristiske kobberkuppel ligger på det højeste punkt i Bernstorff Slotshave i Gentofte. Det er opkaldt efter slottets første ejer, udenrigsminister J.H.E. Bernstorff og er i lange perioder kongeligt residensslot. Der er offentlig adgang til slottet, som i dag fungerer som kursus- og konferencecenter.

Svenske Villa

Den gule trævilla - Svenske Villa - bliver købt af Christian 9.s Dronning Louise på den store Landbrugs- og Kunstudstilling i 1888. I villaen er der i dag kunstudstillinger og café.

Slottets historie

I 1752 skænker Frederik 5. Jægersborg distriktets fasangård med tilhørende jordareal til sin rådgiver, udenrigsminister Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Han bruger de gamle bygninger til sommerophold i nogle år, indtil han i 1759 får den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin (som også har anlagt Fredensborg Slotshave) til at tegne sig en moderne sommerbolig på stedet.

Slottet bliver bygget på stedets højeste punkt med fri udsigt mod syd til Københavns tårne, mod øst til Øresund, mod nord til Fortunen, og mod vest til Gentofte kirke. Det er således placeret midt i den sjællandske natur med åbne sletter og bøgeskov.

Opførelsen 

Opførelsen kræver mange penge og tager lang tid. Endelig, i maj 1765, står en toetages bygning færdig, udformet i nyklassicistisk stil, som en af de første herhjemme. J.H.E. Bernstorff bliver afskediget i 1770 efter uoverensstemmelser med periodens uofficielle diktator, J.F. Struensee, og vælger at forlade landet.

Godset er fortsat i slægtens eje og bliver blandt andet benyttet af J.H.E. Bernstorffs nevø, den berømmede statsmand A.P. Bernstorff. Han er udenrigsminister og holder Danmark udenfor krigene i 1700-tallets sidste fjerdedel og bidrager dermed til landets velstand. Slægten afhænder slottet i 1812, og efterfølgende kommer skiftende ejere til. Christian 8. forhindrer en truende nedrivning, da han køber landstedet i 1842. Kongen lader sin kongelige bygningsinspektør Jørgen Hansen Koch foretage store istandsættelser. Der bliver opført mindre nybygninger, og kongen bor på slottet en del af sommeren.

Slottets storhedstid

Slottet bliver i 1854 stillet til rådighed for den daværende kronprins Christian 9. I hans lange regeringstid (1863-1906) har slottet sin sidste store glansperiode.

Kongefamilien bruger stedet som sommerresidens og samler her i et halvt århundrede de fleste af Europas konge- og fyrstehuse. Edward 7. af England, den russiske zar, Kejser Wilhelm I og II af Tyskland, og Georg I af Grækenland bor på Bernstorff Slot.

Christian 9.s yngste søn, prins Valdemar, arver slottet i 1906 og bor her om sommeren til sin død i 1939. Efter hans død bruger kongefamilien ikke længere slottet, og det bliver hjemsted for Civilforsvarets Befalingsmandsskole.

Bernstorff Slot ejes i dag af staten ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og forpagtes som kursus- og konferencecenter: www.bernstorffslot.dk