Charlottenlund Slotshave. Foto: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Charlottenlund Slotshave

- den gamle lysthave ved Øresund

Charlottenlund Slotshave er et haveanlæg i romantisk stil. Det er et åndehul, hvor storbyen, villakvarterer og Charlottenlund Skov mødes. Slottet er en ombygning af det lille lystslot Gyldenlund, som det danske kongehus overtager i 1715. Den daværende Kronprins Christian, den senere Christian 6., forærer i 1730 området til sin søster, Prinsesse Charlotte Amalie. Hun ombygger slottet og døber det Charlottenlund.

Ikke kun for den kongelige familie

I modsætning til andre kongelige haver i enevældens tid er Charlottenlund Slotshave ikke kun for den kongelige familie. Dyrehaven og Charlottenlund er nemlig skiftevis på mode som mål for københavnernes søndagsudflugter op igennem 1800 tallet. I en årrække fra omkring 1815 er det Charlottenlund, der er in. I hele sommersæsonen er der telte med sang og musik i slotshaven.

Fra barok til romantisk landskabshave

Oprindeligt er haven anlagt i barokstil, men i 1880-81 bliver den, som de fleste andre kongelige haver på den tid, omlagt fra barokhave til romantisk landskabshave i engelsk stil. På samme tid bliver slottet ombygget og udvidet med blandt andet den karakteristiske kobberkuppel.