Graasten Slot

Dronningen Ingrids sommerbolig

Gennem hele sit liv i Danmark nød Dronning Ingrid at samle familien omkring sig på Graasten Slot. I 1935 bliver hun gift med den senere Frederik 9., og de får overdraget slottet som sommerbolig. Der har ligget flere slotte på stedet siden 1500-tallet. Det nuværende slot er det tredje i rækken og er fra 1759. I dag er slottet stillet til rådighed for Dronning Margrethe.

Graasten Slotshave

Graasten Slotshave er en engelsk inspireret landskabshave, der falder smukt og naturligt ind i det sønderjyske landskab. I sommerhalvåret kan man nyde de store rosen- og staudebede, der stråler i et væld af farver, og der er en udendørs udstilling, der fortæller om slotshavens udvikling.

Graasten Slotskirke

Graasten Slotskirke i nordfløjen af Graasten Slot er det eneste, som er tilbage af grev Ahlefeldts vældige barokslot fra 1600-tallet. Kirkerummet er rigt udsmykket med en pompøs altertavle og cirka 80 malerier. Det smukke rum bliver benyttet til offentlige gudstjenester og kulturelle arrangementer.

Adresse

Graasten Slot og Slotshave
6300 Gråsten