Foto: Nikki Jeffries

Hamlet på Kronborg

Hamlets tragiske skæbne udspiller sig på slottet

For over 400 år siden skriver William Shakespeare verdens mest opførte drama, Hamlet. Det er historien om den danske prins Hamlet og hans tragiske skæbne. Inspirationen til tragedien henter dramatikeren fra den danske sagnhelt Amled og det prægtige slot Kronborg. 

Shakespeare får nys om festslottet Kronborg

Shakespeare besøger ikke selv slottet, men han hører uden tvivl historier om det berømte slot. Nogle af hans skuespillere optræder med stor sandsynlighed på Kronborg, når de turnerer rundt i Europa, og de kan berette om slottets løsslupne hofliv. Kronborg er et emne for sladderen i Europa, så dramatikeren kan have opsnappet de sidste rygter fra slottet. Måske fra de to danske adelsmænd Frederik Rosenkrantz og Knud Gyldenstjerne. De opholder sig i 1590’erne i England og møder dramatikeren. I 1601 opføres dramaet for første gang i Globe Theatre i England, og Kronborgs sale, korridorer og vindblæste bastion er i dag teaterhistorie. 

Fra Amled i Jylland til Hamlet på Kronborg Slot

Den danske historiker Saxo Grammaticus fortæller i sin Danmarkskrønike fra slutningen af 1100-tallet om den jyske høvdingesøn, Amled, som har flere ligheder med Shakespeares senere version. Shakespeare inspireres af historien men vælger at rykke prinsens skæbne til Kronborg Slot i Helsingør. Byen er nemlig et kulturelt knudepunkt med hoflivet omkring det eksklusive slot og kendt af udenlandske sejlende, som ankrer op for at betale den indbringende øresundstold til kongen.